Werkervaring

Tijdens mijn opleiding ben ik begonnen bij een stichting voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en heb ik als invalkracht gewerkt op meerdere locaties met diverse doelgroepen.

Na anderhalf jaar ben ik begonnen bij een andere stichting. Hier heb ik uiteindelijk 13 jaar gewerkt op verschillende woningen, dagcentra, kinderdagcentra en in de thuisondersteuning. Daarnaast ben ik betrokken geweest bij projectgroepen en heb ik groepsoverstijgend mee gedacht over hoe de zorg nog beter kan. 

● Woonvoorziening (6,5 jaar)
Een woonvoorziening voor kinderen en jongeren met een ernstig verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag, veelal in combinatie met autisme.

● Thuisondersteuning (9 maanden)
Als thuisondersteuner heb ik bij verschillende gezinnen gewerkt om ouders te ontlasten bij de zorg van hun kind.

● Kinderdagcentrum (2 jaar en 9 maanden)
Gewerkt op een groep met jonge kinderen (0-6 jaar) met een ernstig meervoudige beperking.

● Verpleegkundig Kinderzorghuis (1,5 jaar)
Gewerkt als invalkracht met kinderen (0-18 jaar) met verschillende ziekten en handicaps, op zowel de woningen als de dagbesteding.

● Dagcentrum (2 jaar en 4 maanden)
Hier heb ik een groep opgezet, in samenwerking met collega’s, voor ernstig verstandelijk beperkte jongeren met gedragsproblematiek en veelal in combinatie met autisme. Hierin was het aanbrengen van de dagstrusctuur en het beoordelen naar wat de client nodig heeft leidend.

● Woon en dagbestedingscentrum (1 jaar en 3 maanden)
Op een woning en op de dagbesteding gewerkt voor ernstig meervoudig beperkte ouderen, waaronder ook ouderen met dementie. Hier heb ik ook 1-op-1 begeleiding gegeven aan een client met moeilijk verstaanbaar gedrag.

● Randstad zorg (6 maanden)
Via Randstad ben ik bij verschillende stichtingen ingezet. Hierdoor heb ik met verschillende doelgroepen binnen de gehandicaptenzorg en de psychiatrie gewerkt.

 

Stages

Tijdens mijn opleiding SPW ben ik een maand naar Engeland gegaan voor een buitenlandstage bij Sandpipers Vitalise. Dit is een vakantiehuis voor lichamelijk en verstandelijk beperkte volwassenen en ouderen.

Daarnaast heb ik stage gelopen op een openbare basisschool en een mytylschool in Haarlem, dit is een basisschool voor lichamelijk beperkte kinderen. Hier heb ik ondersteuning gegeven in verschillende klassen. Voor het vervolg van mijn opleiding liep ik stage op een kinderdienstencentrum, op een groep voor ernstig meervoudig beperkte kinderen van verschillende leeftijden.

In mijn laatste  jaar heb ik het over een andere boeg gegooid en gewerkt bij, toen nog, de Geestgronden. Dit was een dagbesteding voor cliënten met een of meerdere psychiatrische aandoeningen.